Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ/ΞΗ 26/2021 (ΣΥΡΙΓΓΕΣ)

 Διακήρυξη Αριθμ26/2021
 Προϋπολογισμός 45.197,64  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  03/12/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.
 
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com