Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ/ΞΗ 49/2021 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ “ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ(COMPUTER ROOM)”

 Διακήρυξη Αριθμ49/2021, αρχείο σε μορφή doc
 Προϋπολογισμός 80.600.00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  28/01/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com