Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ/ΞΗ 51/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ

 Διακήρυξη Αριθμ 51/2021
 Προϋπολογισμός 135.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  18/03/2022, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:30 π.μ.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com