Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Πρωτόκολλο: 281340 8800      Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ/ΞΗ 52ΔΙΣ/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ

 Διακήρυξη Αριθμ 52ΔΙΣ/2020
 Προϋπολογισμός 54.312,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  29/03/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com