Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ/ΞΗ 8/2021 ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 Διακήρυξη Αριθμ8/2021
 Προϋπολογισμός 27.893,80  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  20/05/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.
 
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com