Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Πρωτόκολλο: 281340 8800      Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ”

Διακήρυξη Αριθμ 10ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10-2021kimdis/2021
 Προϋπολογισμός 32.362,01900,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  11/06/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.
 

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com