Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Όλες οι ανακοινώσεις

Προϊόντα Αρτοποιϊας

 Διακήρυξη Αριθμ. 28/2016  Προϋπολογισμός  90.000,98  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  25/01/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Διάφορα Κρέατα

 Διακήρυξη Αριθμ. 22/2016  Προϋπολογισμός 299.990,59 € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος 12/01/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Βιοχημικοί Αναλυτές

 Διακήρυξη Αριθμ. 20/2016  Προϋπολογισμός 1.180.954,63  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος 13/12/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργικά Όργανα

 Διακήρυξη Αριθμ. 37/2016  Προϋπολογισμός 985.156,20  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος 31/01/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Απολυμαντικά

 Διακήρυξη Αριθμ. 52/2016  Προϋπολογισμός 106.487,25  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος 31/01/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναλώσιμα ηλεκτροδίων διουρηθρικών επεμβάσεων

Διακήρυξη Αριθμ. 38/2016 Προϋπολογισμός 45.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ Ημ. Ανοίγματος 08/12/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. Αρχείο ΕΡΜΗ 20473.zip

Διαβάστε περισσότερα

Σάκοι Αίματος

 Διακήρυξη Αριθμ. 48/2016  Προϋπολογισμός  330.009,07  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  15/02/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφική Ύλη

 Διακήρυξη Αριθμ. 46/2016  Προϋπολογισμός 79.999,20  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος 08/02/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com