Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ/ΞΗ 33/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ)

 Διακήρυξη Αριθμ 33/2017
 Προϋπολογισμός 708.117,15  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  21/09/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com