Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Πρωτόκολλο: 281340 8800      Information: EN   DE   FR   IT   RU

Όλα τα άρθρα από Μαρία Φεργαδάκη

Δ/ΞΗ 26/2021 (ΣΥΡΙΓΓΕΣ)

 Διακήρυξη Αριθμ26/2021  Προϋπολογισμός 45.197,64  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  03/12/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.  

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 27/2021 “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ”

 Διακήρυξη Αριθμ27/2021  Προϋπολογισμός 640.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  03/12/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 18/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ

 Διακήρυξη Αριθμ. 18/2021  Προϋπολογισμός 100.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  15/11/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 29/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ”

Διακήρυξη Αριθμ29/2021  Προϋπολογισμός 120.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  29/10/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.    

Διαβάστε περισσότερα
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com