Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Όλα τα άρθρα από Μαρία Φεργαδάκη

Δ/ΞΗ 30/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ-ΕΝΤΥΠΩΝ-ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ

 Διακήρυξη Αριθμ30/2022  Προϋπολογισμός 44.500,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  13/01/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 1ΔΙΣ/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

 Διακήρυξη Αριθμ1ΔΙΣ/2022  Προϋπολογισμός 1.500.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  23/12/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 31/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ :ΥΠΟΕΡΓΟ 3 ΕΞΟΠΛ ΑΙΜΟΔ ΕΡΓΑΣΤ & ΑΚΤΙΝΟΛΟΓ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 Διακήρυξη Αριθμ31/2022  Προϋπολογισμός 1.305,000  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  16/12/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.  

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 26/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟΥ

 Διακήρυξη Αριθμ 26/2022  Προϋπολογισμός 45.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  09/12/2022, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00 π.μ.    

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 28/2022 “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ” ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ

 Διακήρυξη Αριθμ28/2022  Προϋπολογισμός 38.500,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  02/12/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.    

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 27/2022 “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΔΕΜΑΤΩΝ” ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ

 Διακήρυξη Αριθμ27/2022  Προϋπολογισμός 142.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  02/12/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ.    

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 29-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΑΛΛΑ ΜΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΊΟΝΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ” (Αναλώσιμα Αποστείρωσης & Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος)

Διακήρυξη Αριθμ29/2022  Προϋπολογισμός 84.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  25/11/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.    

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21/2022 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ (ΒΕΛΟΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΔΙΥΛΙΣΗΣ)

 Διακήρυξη Αριθμ.21/2022  Προϋπολογισμός 45.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  18/11/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com