Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Πρωτόκολλο: 281340 8800      Information: EN   DE   FR   IT   RU

Όλα τα άρθρα από Μαρία Φεργαδάκη

Δ/ΞΗ 12/2021 (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ)

 Διακήρυξη Αριθμ12/2021  Προϋπολογισμός 35.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  30/06/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ.  

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 14/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ C-ARM (ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ- SIEMENS)

 Διακήρυξη Αριθμ 14/2021  Προϋπολογισμός 145.000.00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  09/07/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9/2021 ΠΟΙΚΙΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

 Διακήρυξη Αριθμ.9/2021  Προϋπολογισμός 60.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  18/06/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ”

Διακήρυξη Αριθμ 10ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10-2021kimdis/2021  Προϋπολογισμός 32.362,01900,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  11/06/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.    

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 67/2020

 Ανακοίωση Ανακοίνωση Μετάθεσης (δ/ξης 67/2020  Προϋπολογισμός 361.390,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  28/05/2021, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com