Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Πρωτόκολλο: 281340 8800      Information: EN   DE   FR   IT   RU

Όλα τα άρθρα από Μαρία Φεργαδάκη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 18/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ

 Διακήρυξη Αριθμ. 18/2021  Προϋπολογισμός 100.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  15/11/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 29/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ”

Διακήρυξη Αριθμ29/2021  Προϋπολογισμός 120.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  29/10/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.    

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 15-2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΤΟΥΣ”

 Διακήρυξη Αριθμ15/2021  Προϋπολογισμός 41.748,38 € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  29/10/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 22/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ”

Διακήρυξη Αριθμ22/2021  Προϋπολογισμός 100.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  26/10/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ.    

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 20/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ”

Διακήρυξη Αριθμ20/2021  Προϋπολογισμός 250.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  20/10/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com