Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Πρωτόκολλο: 281340 8800      Information: EN   DE   FR   IT   RU

Όλα τα άρθρα από Μαρία Φεργαδάκη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9/2021 ΠΟΙΚΙΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

 Διακήρυξη Αριθμ.9/2021  Προϋπολογισμός 60.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  18/06/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ”

Διακήρυξη Αριθμ 10ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10-2021kimdis/2021  Προϋπολογισμός 32.362,01900,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  11/06/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.    

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 67/2020

 Ανακοίωση Ανακοίνωση Μετάθεσης (δ/ξης 67/2020  Προϋπολογισμός 361.390,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  28/05/2021, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 61/2020 “ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ”

 Ανακοίνωση Αριθμ61/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ  Προϋπολογισμός 300.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  21/05/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 5/2021 “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ”

 Διακήρυξη Αριθμ5/2021  Προϋπολογισμός 74.400,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  12/05/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 3/2021 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑΣ & ΕΝΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

 Διακήρυξη Αριθμ3/2021  Προϋπολογισμός 74.333,04  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  23/04/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.  

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 2/2021 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑΣ & ΕΝΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

 Διακήρυξη Αριθμ2/2021  Προϋπολογισμός 74.337,38 συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  23/04/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.  

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 70ΔΙΣ/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ)

 Διακήρυξη Αριθμ 70ΔΙΣ/2020  Προϋπολογισμός  220.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  23/04/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com