Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ/ΞΗ 62/2023 ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)

 Διακήρυξη Αριθμ 62/2023
 Προϋπολογισμός  119.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  09/02/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com