Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Όλα τα άρθρα από Μαρία Φεργαδάκη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 44/2022 “ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ”

Διακήρυξη Αριθμ44/2022  Προϋπολογισμός 142.200,00€ συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  10/02/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.    

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 46/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ”

Διακήρυξη Αριθμ46/2022  Προϋπολογισμός 206.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  10/02/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.    

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 39/2022 “ΕΙΔΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΗΨΗΣ” ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ”

 Διακήρυξη Αριθμ39/2022  Προϋπολογισμός 145.500,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  10/02/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.    

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 41/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΙΜΟΔΙΥΛΙΣΗΣ

 Διακήρυξη Αριθμ.41/2022  Προϋπολογισμός 134.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  17/03/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 36/2022 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ(ΣΕΤ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)

 Διακήρυξη Αριθμ36/2022  Προϋπολογισμός 200.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  27/1/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 38/2022 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (Συρραπτικά)

 Διακήρυξη Αριθμ.38/2022  Προϋπολογισμός 350.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  27/01/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 40/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ-ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ” ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ

 Διακήρυξη Αριθμ40/2022  Προϋπολογισμός 600.00,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  27/01/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.    

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 32/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ”

Διακήρυξη Αριθμ32/2022  Προϋπολογισμός 100.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  01/02/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ.    

Διαβάστε περισσότερα
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com