Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Πρωτόκολλο: 281340 8800      Information: EN   DE   FR   IT   RU

Όλα τα άρθρα από Μαρία Φεργαδάκη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 38/2021 “ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ”

 Διακήρυξη Αριθμ38/2021  Προϋπολογισμός 450.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  28/01/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.    

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 39/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ (ΒΕΛΟΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΔΙΥΛΙΣΗΣ)

 Διακήρυξη Αριθμ.39/2021  Προϋπολογισμός 45.500,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  28/01/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17/2021 «HΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου «Βενιζέλειο-Πανάνειο»

 Διακήρυξη Αριθμ17/2021  Προϋπολογισμός 45.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  10/12/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.    

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ραδιοϊσότοπα 34/2021 για τις ανάγκες του Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ»

 Διακήρυξη Αριθμ34/2021  Προϋπολογισμός 50.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  14/01/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.    

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 33/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 Διακήρυξη Αριθμ.33/2021  Προϋπολογισμός 76.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  17/12/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 36/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ”

Διακήρυξη Αριθμ36/2021  Προϋπολογισμός 160.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  10/12/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.    

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου απομάκρυνσης από το Νοσοκομείο συσκευασιών αποδεσμευμένου μολύβδου

 Διακήρυξη Αριθμ26602/2021  Προϋπολογισμός 0,80  € ανά κιλό  Ημ. Ανοίγματος  16/11/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.    

Διαβάστε περισσότερα
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com