Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ/ΞΗ 01/2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ”

 Διακήρυξη Αριθμ01/2024
 Προϋπολογισμός 100.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  05/03/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com