Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 63/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (COMPUTER ROOM)

 Διακήρυξη Αριθμ.63/2023
 Προϋπολογισμός 120.032,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  02/02/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com