Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Πρωτόκολλο: 281340 8800      Information: EN   DE   FR   IT   RU

Όλα τα άρθρα της κατηγορίας: Γραφείο Προσωπικού

Οριστικοί πίνακες κατάταξης της ΣΟΧ2/2017

Ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα για την πρόσληψη συνολικά ογδόντα ενός (81) ατόμων εποχικού προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας ή εστίασης ή σίτισης ή φύλαξης. Δείτε τα αποτελέσματα σε μορφή αρχείου excel.

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη θέσεων Ιατρών κλάδου ΕΣΥ

Προκηρύσσουμε τις παρακάτω θέσεις Ιατρών κλάδου ΕΣΥ. α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ 1. Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ ή Γενικής Ιατρικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προ-νοσοκομειακή περίθαλψη και […]

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη για πρόσληψη Μάγειρα

Η αποκεντρωμένη οργανική μονάδα Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου ΔΕ Μαγείρων για τις ανάγκες εστίασης, με διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31-12-2019. Πληροφορίες για τα απαιτούμενα προσόντα και λοιπά δικαιολογητικά μπορείτε να βρείτε στα επισυναπτόμενα έγγραφα: Προκήρυξη […]

Διαβάστε περισσότερα

Προσωρινά αποτελέσματα προκήρυξης ΣΟΧ2/2017

Ανακοινώνονται τα προσωρινά αποτελέσματα για την πρόσληψη συνολικά ογδόντα ενός (81) ατόμων εποχικού προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας ή εστίασης ή σίτισης ή φύλαξης. Οι επιτυχόντες καλούνται έως την Παρασκευή 22/12/2017 και ώρα να προσέλθουν στο Γραφείο […]

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις του άρθρου 182 παρ.1 του Ν.4261/2014, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 και 3 του άρθρου 34 του Ν.4325/2015, 2. Την προβλεπόμενη από την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν.4270/2014 εισήγηση με αριθ. Β2.α./Γ.Π.οικ.72681/27-9-2017 του Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών […]

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ2/2017 Ανακοινώνεται η διαδικασία πρόσληψης συνολικά ογδόντα ενός (81) ατόμων εποχικού προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας ή εστίασης ή σίτισης ή φύλαξης (Άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016, και […]

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη θέσεων κλάδου Ιατρών ΕΣΥ

ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ – ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Την πλήρωση μίας (1) θέσης επί θητεία ειδικευμένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β για το Νοσοκομείο μας ως κάτωθι: 1. Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ Παθολογικής Ανατομικής Η Αίτηση – Δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου […]

Διαβάστε περισσότερα

Προσλήψεις προσωπικού στην 7η Υ.ΠΕ.

Δημοσιεύτηκε στις 09 Μαΐου 2017, η με Αριθμό 5Κ/2017 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., που αφορά την πλήρωση κατά σειρά προτεραιότητας διακοσίων πενήντα επτά (257) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και στο Αρεταίειο Νοσοκομείο. Ειδικότερα, οι θέσεις που αφορούν στην 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης, κατά βαθμίδα […]

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ

ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ – ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Την πλήρωση δύο (2) θέσεων επί θητεία ειδικευμένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β για το Νοσοκομείο μας ως κάτωθι: 1. Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας 2. Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ Παιδιατρικής ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2

Διαβάστε περισσότερα
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com