Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Πρωτόκολλο: 281340 8800      Information: EN   DE   FR   IT   RU

Όλα τα άρθρα της κατηγορίας: Γραφείο Προμηθειών

Σάκοι Αίματος

 Διακήρυξη Αριθμ. 48/2016  Προϋπολογισμός  330.009,07  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  15/02/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφική Ύλη

 Διακήρυξη Αριθμ. 46/2016  Προϋπολογισμός 79.999,20  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος 08/02/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποκομιδή, Μεταφορά και Διάθεση Νοσοκομειακών Αποβλήτων

 Διακήρυξη Αριθμ. 36/2016  Προϋπολογισμός 670.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος 17/01/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Καύσιμα

 Διακήρυξη Αριθμ. 23/2016  Προϋπολογισμός 2.150.009,25 € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος 04/11/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδραστήρια Αιματολογικών Τέστ

 Διακήρυξη Αριθμ. 19/2016  Προϋπολογισμός 945.984,31 € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος 07/10/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. Ανακοίνωση 1 Αρχείο pdf Ανακοίνωση 2 Αρχείο pdf

Διαβάστε περισσότερα
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com