Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Πρωτόκολλο: 281340 8800      Information: EN   DE   FR   IT   RU

Όλα τα άρθρα της κατηγορίας: Γραφείο Προμηθειών

Διατάξεις Νεφρικής Υποστήριξης (Φίλτρα Θεραπείας Συνεχούς Νεφρικής Υποκατάστασης) με παραχώρηση Συνοδού Εξοπλισμού

 Διακήρυξη Αριθμ. 69/2016  Προϋπολογισμός  45.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  11/01/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Αρχείο ΕΡΜΗ 20481.zip  

Διαβάστε περισσότερα

Κυτταρομετρητής Ροής

 Διακήρυξη Αριθμ. 62/2016  Προϋπολογισμός  66.100,68  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  16/12/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Εξακρίβωση της Ομάδας Αίματος – Εξοπλισμοί Πρόληψης AIDS (Αντιδραστήρια και Αναλώσιμα με Παραχώρηση Συνοδού Εξοπλισμού)

 Διακήρυξη Αριθμ. 55/2016  Προϋπολογισμός 1.962.536,59  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος 03/02/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελανοταινίες

 Διακήρυξη Αριθμ. 63/2016  Προϋπολογισμός 76.018,18  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος 21/02/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Βελόνες Αιμοδιάλυσης

 Διακήρυξη Αριθμ. 61/2016  Προϋπολογισμός 22.500,11  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος 28/12/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτικό Χαρτί

 Διακήρυξη Αριθμ. 59/2016  Προϋπολογισμός 33.243,21  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος 15/12/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com