Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Όλα τα άρθρα της κατηγορίας: Γραφείο Προμηθειών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5/2018 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΠΔΕ 2017)

 Διακήρυξη Αριθμ. 5/2018  Προϋπολογισμός 156.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  15/03/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.  

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 33ΔΙΣ/2017 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΦΘ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΝΑΛ/ΜΟΥ ΟΦΘ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ)

 Διακήρυξη Αριθμ33ΔΙΣ/2017  Προϋπολογισμός 708.117,15  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  28/02/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ.  

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 37/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΥΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 37/2017 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 45000€ συμ/νου ΦΠΑ ΗΜ. ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 10/01/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΜΗΣ 20566  

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 27ΤΡΙΣ/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ- ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ) ΓΙΑ ΠΑΓΝΗ-ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ

 Διακήρυξη Αριθμ 27ΤΡΙΣ/2016  Προϋπολογισμός 125.000,08  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  12/01/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 26/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

 Διακήρυξη Αριθμ.26/2017  Προϋπολογισμός 25.558.00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  06/12/2017, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. ΕΡΜΗΣ 20563  

Διαβάστε περισσότερα

Δ-ΞΗ 39/2017 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΤΩΝ STAFTS ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”

   Διακήρυξη Αριθμ39/2017  Προϋπολογισμός 26.000  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  28/11/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΜΗΣ 20561

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 47ΔΙΣ/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

 Διακήρυξη Αριθμ47ΔΙΣ/2016  Προϋπολογισμός 87.002,33  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  12/12/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ.  

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 36ΔΙΣ/2016 (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ “ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ” ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΝΗ-Γ.Ν.”ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”

 Διακήρυξη Αριθμ. 36ΔΙΣ/2016  Προϋπολογισμός 670.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  14/12/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.  

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 25ΔΙΣ/2017 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ

 Διακήρυξη Αριθμ25ΔΙΣ/2017  Προϋπολογισμός 99.996,56  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  12/12/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ.  

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 18/2017 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την προμήθεια ενός “Ψηφιακού Ορθοπαντογράφου”

Διακήρυξη Αριθμ. 18/2017  Προϋπολογισμός 30.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος 31/10/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.  Αρχείο ΕΡΜΗ 20559 zip  

Διαβάστε περισσότερα
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com