Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ» από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2014-2020» – Άξονας Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση της Εκπαίδευσης και κοινωνικής Συνοχής στην Κρήτη»

Στα πλαίσια της Προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020 και μετά την ολοκλήρωση του έργου «Κατασκευή νέων Πτερύγων στο Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ» το Νοσοκομείο απορρόφησε 1.500.000,00 € που αφορούν στην Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού, Ξενοδοχειακού, Ηλεκτρονικού  και εξοπλισμού Νεκροτομείου για τις Νέες Πτέρυγες.

Οι προμήθειες αυτές εντάχθηκαν στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2014-2020» – Άξονας Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση της Εκπαίδευσης και κοινωνικής Συνοχής στην Κρήτη».

Στόχος του Επιχειρησιακού προγράμματος, είναι ο υπό προμήθεια Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός να πληροί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών προτύπων, να αντικαταστήσει πεπαλαιωμένο εξοπλισμό και να καλύψει ανάγκες για νέο, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας (νοσηλευτικών και ιατρικών) στους κατοίκους της Περιφέρειας Κρήτης και του Νοτίου Αιγαίου.

Ο εξοπλισμός που μέχρι σήμερα έχει παραληφθεί, καλείται  να καλύψει ανάγκες των νέων πτερύγων να ενισχύσει τις υπηρεσίες υγείας προκειμένου να αντιμετωπισθεί η υγειονομική κρίση και είναι:

  • Ένα Φορητό Ακτινοσκοπικό σύστημα τύπου CARM, κατάλληλο για μεγάλο εύρος χειρουργικών επεμβάσεων όπως εφαρμογές γενικής χειρουργικής, ορθοπεδικών, ουρολογικών και νευροχειρουργικών εφαρμογών.

  • Εννέα Ηλεκτροκαρδιογράφοι φορητοί, σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας, ειδικοί για νοσοκομειακή χρήση.

  • Ένας καταψύκτης για την φύλαξη υγειονομικού υλικού.

  • Επτά επαναφορτιζόμενοι αυτόματοι εξωτερικοί απινιδωτές, νοσοκομειακής χρήσης με διφασική  κυματομορφή.

  • Ένας υπερηχοτομογράφος γενικής χρήσης, ψηφιακός, φορητός, νέας γενιάς, μικρού όγκου και βάρους, σχεδιασμένος για υψηλής αξιοπιστίας εξετάσεις.

  • Ένας φορητός  υπερηχοτομογράφος καρδιολογικής χρήσης. Πρόκειται για υπερσύγχρονη μονάδα υπερηχοκαρδιογραφίας, με νέο πρωτοποριακό σχεδιασμό, παρέχοντας αξιοπιστία και καινοτομία σε όλο το φάσμα της καρδιαγγειακής απεικόνισης.

  • Τρεις Αναπνευστήρες κατάλληλοι για μηχανική υποστήριξη της αναπνοής των ενηλίκων, των παιδιών και των νεογνών.

 Η Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας προχώρησε σε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες για την ποιοτική παραλαβή του Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, την ενσωμάτωση του στο  Κτηματολόγιο του Νοσοκομείο, καθώς και την εκπαίδευση του προσωπικού των εμπλεκόμενων τμημάτων.

Το Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ» με την προμήθεια όλων των παραπάνω αναβαθμίζει , ανανεώνει και εκσυγχρονίζει τις κλινικές, επιτυγχάνοντας άρτια Ιατρική παρακολούθηση, διάγνωση και θεραπεία.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com