Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΠΡΑΞΗ ΔΩΡΕΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ»

                     

Στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, το Διοικητικό συμβούλιο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου ενέκρινε δαπάνη για την πραγματοποίηση δωρεάς Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ».

Η πράξη δωρεάς περιλαμβάνει μία Ηλεκτροκίνητη κλίνη, εκτιμώμενης δαπάνης 10.000 € και ένα φορητό σύστημα παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών, εκτιμώμενης δαπάνης 8.000 € για τις ανάγκες της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας.

Το υπουργείο Υγείας με την αριθ. πρωτ. 6808/2-11-2020 απόφαση του, ενέκρινε την συγκεκριμένη προσφορά και ο Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός τοποθετήθηκε στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου μας, ενισχύοντας την προσπάθεια για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης.

Η παραλαβή του νέου Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, ολοκληρώθηκε με την απαιτούμενη εκπαίδευση του νοσηλευτικού και  ιατρικού προσωπικού της Μονάδας, αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο την ευγενική δωρεά του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com