Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΔΞΗ 46/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ”

 Διακήρυξη Αριθμ46/2023
 Προϋπολογισμός 62.620,00  € συμπ/νου ΦΠΑ 24%
 Ημ. Ανοίγματος  23/01/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com