Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ/ΞΗ 44/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ

 Διακήρυξη Αριθμ 44/2023
 Προϋπολογισμός 154.800,00 € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  02/02/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.
 

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com