Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ/ΞΗ 27-2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΓΟΥΡΙΑ (ΕΙΔΗ ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ”

 Διακήρυξη Αριθμ 27/2019
 Προϋπολογισμός 40.022,40  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  12/9/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.