Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Όλα τα άρθρα της κατηγορίας: Γραφείο Προμηθειών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6ΔΙΣ/2018

 Διακήρυξη Αριθμ6ΔΙΣ/2018  Προϋπολογισμός 100.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  01/06/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.  

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη 14/2018 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διακήρυξη   Αριθμ 14/2018   Προϋπολογισμός 33.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ Ημ. Ανοίγματος 23/05/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΜΗΣ 20595.zip

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 10/2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 Διακήρυξη Αριθμ.10/2018  Προϋπολογισμός 44.993,40  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  11/05/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΜΗΣ 20592

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9/2018 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ”

Διακήρυξη   Αριθμ 9/2018    Προϋπολογισμός 32.498,84 € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  9/05/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΜΗΣ 20591.zip

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΙΛΜΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”

 Διακήρυξη Αριθμ11/2018    Προϋπολογισμός 45.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  26/04/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΜΗΣ 20588.zip

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη 6/2018

   Διακήρυξη Αριθμ6/2018  Προϋπολογισμός 100.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  26/04/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.  

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια Εύκαμπτου Video –Γαστροσκοπίου υψηλής ευκρίνειας

 Διακήρυξη Αριθμ7/2018  Προϋπολογισμός 45000  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  03/04/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Αρχείο Ερμής zip 20585  

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 74ΔΙΣ/2016

 Διακήρυξη Αριθμ74ΔΙΣ/2016  Προϋπολογισμός 89.236,10 € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  30/03/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.  

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Τεχνικής Υπηρεσίας έτους 2018

Για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων/μελετών/παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 118, παρ. 5 του ν.4412/2016 το Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ», προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων/μελετών/παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για τη συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. […]

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5/2018 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΠΔΕ 2017)

 Διακήρυξη Αριθμ. 5/2018  Προϋπολογισμός 156.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  15/03/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.  

Διαβάστε περισσότερα
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com