Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΜΕΘ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ

Ελέγχθηκε και πιστοποιήθηκε για την καλή λειτουργία του, ο θάλαμος αρνητικής πίεσης που βρίσκεται στην ΜΕΘ  του Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ. Προηγήθηκαν οι απαιτούμενες εργασίες ρύθμισης και συντήρησης του εξοπλισμού.

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com