Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Αναμετάδοση εκπαιδευτικού προγράμματος Τομέα Νοσ/κης Ογκολογίας ΕΣΝΕ

Στο πλαίσιο δράσεων συνεχιζόμενης κατάρτισης του νοσηλευτικού προσωπικού, σας ενημερώνουμε ότι στο Νοσοκομείο μας θα πραγματοποιηθεί αναμετάδοση του «Γ’ Εκπαιδευτικού Προγράμματος Πιστοποίησης των Νοσηλευτών στην Χημειοθεραπεία» που διοργανώνεται από τον Τομέα Νοσηλευτικής Ογκολογίας του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Σ.Ν.Ε.) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και την Εταιρία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος. Η αναμετάδοση θα γίνει στο χώρο της κεντρικής βιβλιοθήκης του ισογείου στις 9,10,16 και 30 Μαρτίου. Απευθύνεται σε όλο το νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου αλλά και σε όσους ενδιαφέρονται, κατόπιν σχετικής αίτησης. Θα χορηγηθούν πιστωτικές μονάδες ECTS (European Credit Transfer System), από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και διεθνείς εκπαιδευτικές μονάδες βάσει της διαδικασίας πιστοποίησης του ICN. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αίτηση και την εγγραφή, επικοινωνήστε με την Υπεύθυνη του Γραφείου Εκπαίδευσης Ν.Υ. κ.Τζορμπατζάκη Μαρία (εσωτ.τηλ.: 8542)  ή στην ιστοσελίδα https://www.esne.gr/index.php/el/.

Αναλυτικό Πρόγραμμα

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com