Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Ανέγερση Νέων Πτερύγων ΓΝΗ “Βενιζέλειο”

Ανακοίνωση:

Δημοσίευση πρόθεσης Δημοπράτησης 3ου Υποέργου “ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ” του έργου ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ’

Η Περιφέρεια Κρήτης προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την εκτέλεση του 3ου Υποέργου “ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ” του έργου ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ’ προυπολογισμού 15.827.642,28 ευρώ (με ΦΠΑ) για έργο κατηγοριών “ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ” και  “Η/Μ” (4ης τάξης και άνω) του άρθρου 100 του Ν. 3669/08. Το έργο θα εκτελεστεί στο Ηράκλειο Κρήτης και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020 (Κωδ. ΟΠΣ 500314, ΣΑ ΕΠ0021, κωδ. 2016ΕΠ00210011).

ΝΕΕΣ ΠΤΕΡΥΓΕΣ.pdf

 

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com