Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Απάντηση στην ανακοίνωση του Προεδρείου του Σωματείου Εργαζομένων για θέματα του Γ.Ν ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ

Το προεδρείο του Σωματείου των εργαζομένων του ΓΝ Βενιζελείου, γνωρίζει το Επιχειρησιακό Σχέδιο και των δύο νοσοκομείων από τον Σεπτέμβριο του 2016, η κατάρτιση του οποίου βασίστηκε στις υπηρεσίες οι οποίες στελεχώνονται από τους ίδιους τους εργαζόμενους και στο οποίο περιλαμβάνονται όλες οι απαντήσεις στα θέματα που προβάλλουν.  Η διοίκηση των νοσοκομείων σε συνεργασία με την 7η ΥΠΕ στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του Υπουργείου Υγείας, αναπτύσσει με διακριτό ρόλο το ΓΝ Βενιζέλειο νοσοκομείο, μέσα από τη στελέχωση, τη συνεχή ροή χρηματοδότησης, την ανανέωση εξοπλισμού και καλύπτει χρέη παρελθόντων ετών σε προμηθευτές και προσωπικό.

Η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας σύμφωνα με τις αρχές του κώδικα ηθικής και δεοντολογίας, είναι υποχρεωτική για όλους, γεγονός που αποτελεί προτεραιότητα για την διοίκηση και αυτό πρέπει να το επικροτεί το σωματείο. Η ενημέρωση τόσο των εργαζομένων όσο και των πολιτών από το σωματείο, πρέπει να στηρίζεται σε αντικειμενική ενημέρωση, χωρίς «τοπικισμούς», καθώς η υγεία μάς αφορά όλους.

Το ΓΝ Βενιζέλειο όπως και τα άλλα νοσοκομεία, έχουν συνεχή και σε καθημερινή βάση συνεργασία με το Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ηρακλείου, τόσο για την αντιμετώπιση εξειδικευμένων ιατρικών θεμάτων που αντιμετωπίζονται μόνο σε αυτό, όσο και για άλλα ιατρικά θέματα.

Συνεχίζουμε την σταθεροποίηση της λειτουργίας των δύο νοσοκομείων, επιδιώκοντας την ανάπτυξή τους μέσα από τη συνεχή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πολίτη και  έχοντας σαν στόχο τη δημόσια λογοδοσία προς όλους.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com