Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ/ΞΗ 24/2020 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΟ ΑΛΑΤΟΥΧΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΟΡΟ (TURIS), ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 Διακήρυξη Αριθμ24/2020
 Προϋπολογισμός 46.500,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  28/7/2020, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ.
 Αρχείο Ερμής 20721
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com