Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΣΤΗΝ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Για την διαχείριση των υγρών αποβλήτων της Μαιευτικής Κλινικής δημιουργήθηκε ανεξάρτητος χώρος αποχέτευσης των βιολογικών υγρών της Κλινικής. Έγιναν εργασίες διαχωρισμού του γαλακτοκομείου με νέα είσοδο και διαμόρφωση του νέου χώρου με εγκατάσταση νέας ανοξείδωτης γούρνας για την αποχέτευση των υγρών.

ΠΡΙΝ

    

ΜΕΤΑ