Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Ηλεκτρονική κράτηση αίθουσας Βιβλιοθήκης

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί κάποια εκδήλωση στο χώρο της βιβλιοθήκης του Β΄ορόφου του Γ.Ν. Βενιζελείου, πρέπει να σταλεί αίτημα, ώστε να πραγματοποιηθεί η κράτηση από τον ενδιαφερόμενο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: maria.alatzoglou@gmail.com 

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί κάποια εκδήλωση στο χώρο της κεντρικής βιβλιοθήκης του Γ.Ν. Βενιζελείου, πρέπει να καταχωρηθεί ηλεκτρονικά η κράτηση από τον ενδιαφερόμενο.

Η κεντρική βιβλιοθήκη του νοσοκομείου λειτουργεί καθημερινά από 8:00 π.μ. έως 23:00 μ.μ.

Οδηγίες για τη διαδικασία και τη διαθεσιμότητα της βιβλιοθήκης μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου και συγκεκριμένα:

e-Services –> Άλλες Υπηρεσίες –> Κράτηση βιβλιοθήκης

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com