Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

Έναρξη χρήσης νέου υπερσύγχρονου ενδοσκοπικού υπέρηχου στο Γ.Ν. Βενιζέλειο

Έχοντας ως στόχο την συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών στους πολίτες της Κρήτης, το Νοσοκομείο μας εξοπλίστηκε με υπερσύγχρονο σύστημα ενδοσκοπικής υπερηχοτομογραφίας.

Ο ενδοσκοπικός υπέρηχος αποτελεί μια εξειδικευμένη ενδοσκοπική τεχνική που πραγματοποιείται ολοκληρωμένα για πρώτη φορά στην περιφέρεια της Κρήτης. Αποτελεί μια σύγχρονη διαγνωστική και επεμβατική τεχνική που συνδυάζει την ενδοσκόπηση με την τεχνολογία των υπερήχων παρέχοντας τη δυνατότητα αποσαφήνισης αμφιβόλων ευρημάτων από άλλες απεικονιστικές εξετάσεις σε συγκεκριμένα όργανα και δομές του ανθρωπίνου σώματος. Επιπρόσθετα μέσω άμεσης υπερηχογραφικής καθοδήγησης καθίσταται δυνατή η λήψη υλικού από πάσχοντα μέρη του σώματος που δεν είναι προσβάσιμα με κάποια άλλη διαγνωστική/επεμβατική ιατρική πράξη.
Εξ’ αιτίας του συστήματος αυτού και της τεχνογνωσίας με εξειδικευμένο προσωπικό που διαθέτει το Γαστρεντερολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου, θα γίνονται ενδοσκοπικές υπερηχοτομογραφίες, για πρώτη φορά στην Κρήτη και ευελπιστούμε να καλύψουμε όλα τα περιστατικά Κρήτης και Νοτίου Ελλάδος, ώστε να σταματήσουν οι παραπομπές ασθενών στην Αθήνα.

Ευχαριστούμε την οικογένεια ΚΑΡΑΤΖΗ που στη μνήμη του ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΚΑΡΑΤΖΗ δώρισε το σύστημα αυτό στο νοσοκομείο μας.