Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Ηλεκτρονική παρακολούθηση βλαβών/αιτημάτων προς τα τεχνικά τμήματα

Από τους πιο βασικούς συντελεστές για την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου μας, είναι τα τεχνικά τμήματα του (Βιοϊατρική, Τεχνική Υπηρεσία, Πληροφορική, Επιστασία), καθώς πρέπει σύντομα και πιστοποιημένα να επεμβαίνουν και να επιδιορθώνουν οποιαδήποτε βλάβη εμφανισθεί. Πολλές φορές όμως δημιουργούνται προβλήματα είτε επικοινωνίας (πχ ο χρήστης δεν βρίσκει τον τεχνικό) είτε αιτήματα ξεχνιούνται είτε λύνονται χωρίς όμως να ενημερώνεται ο χρήστης είτε παραμένουν σε εκκρεμότητα για μεγάλο διάστημα λόγω πχ αναμονής ανταλλακτικού.

Στην επιφάνεια εργασίας κάθε υπολογιστή του νοσοκομείου μας υπάρχει πλέον συντόμευση Δήλωσης Βλάβης/αιτήματος, όπου ηλεκτρονικά ο χρήστης δηλώνει τι δεν λειτουργεί σωστά. Το πλεονέκτημα που έχει αυτή η μέθοδος σε σχέση με την προφορική δήλωση (πχ τηλεφωνικά) ή ακόμα και την έγγραφη είναι:

  1. Η δήλωση βλάβης/αιτήματος είναι πολύ γρήγορη
  2. Το αίτημα καταγράφεται και έτσι πιστοποιημένα και τα δυο μέρη γνωρίζουν ότι το τεχνικό τμήμα δέχθηκε αίτημα και το πότε
  3. Ο χρήστης που δημιούργησε το αίτημα μπορεί να παρακολουθήσει την εξέλιξη του αιτήματος του (πχ σε ποιον ανατέθηκε, τι ανταλλακτικό αναμένεται, τι παρατηρήσεις κάνει ο τεχνικός, πότε ολοκληρώθηκε το αίτημα του κτλ).
  4. Η ενημέρωση του τεχνικού τμήματος είναι άμεση, καθώς στέλνεται sms στο κινητό είτε του Δ/ντή είτε του εκάστοτε εφημερεύοντα του Τμήματος
  5. Το Τεχνικό τμήμα μπορεί κατανέμει ευκολότερα τις εργασίες στους τεχνικούς και οι εργασίες παρακολουθούνται εύρυθμα
  6. Οι αιτήσεις αποδεικνύονται και έτσι μειώνονται οι αντιπαραθέσεις,  καθώς όλα είναι πιστοποιημένα (πχ πότε και αν έγινε το αίτημα, πότε ανατέθηκε σε τεχνικό, πότε ολοκληρώθηκε κτλ).

Η εν λόγω ηλεκτρονική δήλωση βλάβης βρίσκεται και στην ιστοσελίδα μας (E-services–>Άλλες Υπηρεσίες), αλλά είναι προσβάσιμη ΜΟΝΟ από υπολογιστές που βρίσκονται ΕΝΤΟΣ του Νοσοκομείου.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com