Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

Μεταφορά Γραφείου Υγιεινής & Ασφάλειας

Σας ενημερώνουμε ότι το Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας του Νοσοκομείου μας μεταφέρθηκε και λειτουργεί πλέον στο κτίριο των Διοικητικών Υπηρεσιών, πρώην Πανεπιστημίου Κρήτης και συγκεκριμένα στη Β’ Πτέρυγα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο 2813408872 (εσωτ.: 8872).

Πριν…

Μετά…