Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

“Paperless” λειτουργία της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού

Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) είναι η πρώτη μονάδα/κλινική του Βενιζελείου που το μεγαλύτερο μέρος της λειτουργίας της είναι “χωρίς χαρτί”. Πιο συγκεκριμένα λειτουργούν πλήρως ηλεκτρονικά:

 • Η εσωτερική και εξωτερική συνταγογράφηση
 • Η νοσηλευτική λογοδοσία
 • Η καταγραφή ζωτικών
 • Η πορεία Νόσου
 • Το ιατρικό ιστορικό των ασθενών
 • Οι ιατρονοσηλευτικές οδηγίες
 • Τα ενημερωτικά σημειώματα
 • Η παραγγελία και λήψη εργαστηριακών εξετάσεων
 • Η παραγγελία και λήψη απεικονιστικών εξετάσεων
 • Η αποστολή παραγγελιών υλικών/φαρμάκων
 • Η αποστολή βλαβών/αιτήσεων προς τα τεχνικά τμήματα
 • Η λήψη αλληλογραφίας από το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο
 • Οι ημερήσιες υποχρεώσεις της Μονάδας
 • Η ανταλλαγή υποχρεώσεων μεταξύ του προσωπικού
 • Η ενημέρωση του προσωπικού για τα στοιχεία μισθοδοσίας του

Στο πιο δύσκολο κομμάτι της ηλεκτρονικής εξάπλωσης (ιατρονοσηλευτικά, απεικονιστικά, ιατρικό ιστορικό), “ψυχή” του όλου εγχειρήματος ήταν/είναι ο Επιμελητής Α’ ιατρός κος Ξυδάκης Δημήτρης, που με τις συμβουλές και οδηγίες του, η Μονάδα απέκτησε δικαίως τον τίτλο της πρώτης “paperless” Μονάδας του Βενιζελείου. Οι επαγγελματίες υγείας της ΜΤΝ μέσω Η/Υ ή tablets παρακολουθούν/εκτελούν όλες τις ιατρονοσηλευτικές ροές της Μονάδας.

Δεν μπορούμε παρά να δώσουμε τα εύσημα σε όλο το προσωπικό της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού και στον Δ/ντή της κο Παπαδογιαννάκη.

Η “ηλεκτρονική εποχή” έχει φτάσει για τα καλά στις κλινικές/μονάδες του Βενιζελείου, καθώς άλλες σε μεγαλύτερο βαθμό (πχ Β παθολογική, Μαιευτική) και σε άλλες σε μικρότερο, υιοθετούν εργαλεία Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για να κάνουν παραγωγικότερη την εργασία τους.

Οι τεχνολογίες ΤΠΕ, προσφέρουν γρήγορη, έγκυρη, προσβάσιμη ιατρική πληροφόρηση σε πιστοποιημένους χρήστες και ασθενοκεντρική διαχείριση ασθενών, παρέχοντας ποιότητα και συνέχεια της ιατρικής περίθαλψης και προαγωγή της ασφάλειας των ασθενών. Ταυτόχρονα υπάρχει πιστοποιημένη λειτουργία της κλινικής/μονάδας.

Η στοχοθεσία της Διοίκησης είναι όλο το νοσοκομείο να κινηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση, προσφέροντας άμεση πρόσβαση και γρήγορη διαχείριση των περιστατικών στους επαγγελματίες υγείας, με στόχο την αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών προς τους ασθενείς μας, ενώ παράλληλα εξοικονομούνται πόροι.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com