Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Παρεμβάσεις στις αίθουσες αναμονής των τακτικών εξωτερικών ιατρείων και ΤΕΠ

Όπως κάθε σύγχρονη αίθουσα αναμονής έτσι και οι αίθουσες αναμονής των τακτικών εξωτερικών ιατρείων του Βενιζελείου, εξοπλίσθηκαν με τηλεοράσεις, όπου θα προβάλλονται ενημερωτικά videos για αγωγή υγείας ή/και τηλεοπτικοί σταθμοί (και στο παιδιατρικό ιατρείο κινούμενα σχέδια!!). Η πρωτοβουλία αυτή, αποσκοπεί στην ανακούφιση των πολιτών, κατά τη αναμονή τους στα ιατρεία, ενώ ταυτόχρονα θα δέχονται μηνύματα για την προαγωγή της υγείας τους. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τη συμπλήρωση με τρεις ακόμα τηλεοράσεις, ώστε να υπάρχει πλήρης κάλυψη όλων των αιθουσών αναμονής, δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα στοχευμένων μηνυμάτων, ανάλογα με τα ιατρεία της κάθε αίθουσας.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com