Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ/ΞΗ 19/2018 “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ”

 Διακήρυξη Αριθμ19/2018
 Προϋπολογισμός 55.996,79  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  25/07/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
 Αρχείο Ερμής   20604.zip
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com