Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ/ΞΗ 12/2018 “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ”

 Διακήρυξη Αριθμ12/2018
 Προϋπολογισμός 45000  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  15/6/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
ΕΡΜΗΣ 20596
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com