Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ/ΞΗ 2-2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

 Διακήρυξη Αριθμ2/2019
 Προϋπολογισμός 27.776,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  22/5/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.
 Αρχείο Ερμής   20657
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com