Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ/ΞΗ 24/2018 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 Διακήρυξη Αριθμ24/2018
 Προϋπολογισμός 39.999,99 € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  5/12/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
 Αρχείο Ερμής   20616
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com