Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ/ΞΗ 37/2020 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΛΥΣΗΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ)»

Διακήρυξη Αριθμός 37/2020
 Προϋπολογισμός 200.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  11/09/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com