Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ/ΞΗ 39/2020 «ΘΗΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ

 Διακήρυξη Αριθμ39/2020
 Προϋπολογισμός 50.220,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  21/9/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.
 

Αρχείο Ερμής

20738
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com