Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ/ΞΗ 42/2019 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 Διακήρυξη Αριθμ42/2019
 Προϋπολογισμός 26918,02  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  5/11/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
 Αρχείο Ερμής  20688
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com