Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17/2021 «HΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου «Βενιζέλειο-Πανάνειο»

 Διακήρυξη Αριθμ17/2021
 Προϋπολογισμός 45.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  10/12/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.
 

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com