Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2023 “ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ” ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ

 Διακήρυξη Αριθμ2/2023https://www.venizeleio.gr/wp-content/uploads/2023/02/ΚΗΜΔΗΣ-ΔΞΗ-2-2023.pdf
 Προϋπολογισμός 45.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  24/03/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.
 

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com