Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 28/2017 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΤΟΥΣ

Διακήρυξη Αριθμ. 28/2017
 Προϋπολογισμός 38.409,06 € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος 28/06/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
 Αρχείο ΕΡΜΗ 20514 zip

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com