Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 33/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 Διακήρυξη Αριθμ.33/2021
 Προϋπολογισμός 76.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  17/12/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com