Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 49/2020 «ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»

Διακήρυξη Αριθμ49/2020
 Προϋπολογισμός 128.090,94  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  30/11/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ.