Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 72/2020 (ΣΥΡΙΓΓΕΣ)

 Διακήρυξη Αριθμ72/2020
 Προϋπολογισμός 70.238,00 € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  5/02/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.
 
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com