Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Προμήθεια νέου λαπαροσκοπικού πύργου για τις χειρουργικές αίθουσες του ΓΝ Βενιζελείου

Στα πλαίσια της στοχοθεσίας και σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και της 7ης ΥΠΕ, το ΓΝΗ Βενιζέλειο νοσοκομείο προμηθεύτηκε ένα νέο υψηλής τεχνολογίας λαπαροσκοπικό πύργο (με ίδιους πόρους). Με τον εν λόγω εξοπλισμό, οι λαπαροσκοπικές χειρουργικές επεμβάσεις θα γίνονται ταχύτερα και με μεγαλύτερη αξιοπιστία. Η συνεχής βελτίωση της  ποιότητας  των παρεχομένων υπηρεσιών φροντίδας στο πολίτη είναι η κυρία προτεραιότητα μας…

Αναλυτικότερα το σύστημα αποτελείται από:

  • Βιντεοεπεξεργαστή FHD
  • Πηγή ψυχρού φωτισμού (NBI)
  • Κάμερα FHD
  • Οπτική HD
  • Συσκευή διόγκωσης πνευμοπεριτοναίου (high flow)
  • Διαγνωστικό μόνιτορ FHD (medical grade)
  • Καταγραφικό FHD

Διαθέτει τεχνολογία χρωμοενδοσκόπησης Narrow Band Imaging (NBI) ενίσχυσης της εξεταστικής εικόνας και της διαφοροποίησης υγιούς και παθογενούς ιστού. Με οπτικούς ενδοφακούς δύο επιπέδων επιτρέποντας την κοντινή και λεπτομερή παρατήρηση του βλεννογόνου, προσφέροντας ενδοσκοπικές εικόνες με μέγιστη διαγνωστική απόδοση.

Στην Χειρουργική Κλινική του Βενιζελείου Νοσoκομείου πραγματοποιούνται ετησίως μεγάλος αριθμός λαπαροσκοπικών επεμβάσεων (περισσότερες απο 400) όπως  λαπαροσκοπικές χολοκυστεκτομές, σκωληκοειδεκτομές , πλαστικές αποκαταστάσεις κηλών κοιλιακού τοιχώματος κα. Επιπροσθέτως, πραγματοποιούνται ικανός αριθμός προηγμένων (Advanced) λαπαροσκοπικών επεμβάσεων (περίπου 140) κυρίως σε παθήσεις του παχέος εντέρου και ορθού.

Η προσπάθεια του προσωπικού και της Διοίκησης είναι η αδιάλειπτη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών έχοντας υψηλό αίσθημα ευθύνης προς στους ασθενείς μας.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com